مجله سیم آخر

برچسب: زندگی در اتاوا یا تورنتو

اتاوا یا تورنتو

اتاوا یا تورنتو

تصمیم‌گیری برای زندگی و تحصیل در کانادا با وجود میزان اندک جرم‌و‌جنایت، ثبات اقتصادی، طبیعت زیبا و کیفیت مناسب آموزش در این کشور دشوار نیست؛ اما انتخاب شهری سازگار با ویژگی‌های شخصی و مناسب...

توسط:‌ m.torabi