مجله سیم آخر

برچسب: رشته نوروساینس در کانادا

رشته نوروساینس در کانادا

رشته نوروساینس در کانادا

نوروساینس مطالعۀ علمی سیستم عصبی است و درواقع، چندین زمینه را درهم می‌آمیزد: فیزیولوژی، آناتومی، زیست‌شناسی مولکولی، زیست‌شناسی رشد، یاخته‌شناسی، مدل‌سازی ریاضیاتی و روان‌شناسی. نوروساینس با ...

توسط:‌ h.seyedsalehi