برچسب: رشته نوروساینس در کانادا

رشته نوروساینس در کانادا
رشته نوروساینس در کانادا
توسط: h.seyedsalehi |

نوروساینس مطالعۀ علمی سیستم عصبی است و درواقع، چندین زمینه را درهم می‌آمیزد: فیزیولوژی، آناتومی، زیست‌شناسی مولکولی، زیست‌شناسی رشد، یاخته‌شناسی، …