مجله سیم آخر

برچسب: رشته نجوم در کانادا

رشته-نجوم در کانادا

رشته نجوم در کانادا

رشته نجوم با کمک علوم ریاضی و فیزیک و شیمی اجرام و پدیده‌های آسمانی مانند سیاره‌ها، قمرها، ستاره‌ها و کهکشان‌ها را بررسی می‌کند تا دربارۀ نحوۀ پدیدآمدن و پیشینۀ آن‌ها بیشتر بدانیم. به‌عبارت‌د...

توسط:‌ h.seyedsalehi