مجله سیم آخر

برچسب: رشته مدیریت مالی در کانادا

رشته مدیریت مالی در کانادا

رشته مدیریت مالی در کانادا

رشتۀ مدیریت مالی روش‌های تولید و مدیریت سرمایه را توضیح می‌دهد و راه‌های کسب درآمد برای شخص یا شرکت را بررسی می‌کند. افزون‌براین، این رشته آن دسته از بازارهای مالی را زیرنظر می‌گیرد که پول و ...

توسط:‌ h.seyedsalehi