برچسب: رشته علوم غذایی در کانادا

رشته علوم غذایی در کانادا
رشته علوم غذایی در کانادا
توسط: h.seyedsalehi |

علوم غذایی ازجمله رشته‌های میان‌رشته‌ای است که با استفاده از نظریه‌های رشتۀ شیمی و میکروبیولوژی و دیگر علوم زیستی موادغذایی …