مجله سیم آخر

برچسب: رشته حسابداری

تحصیل در رشته حسابداری در آلمان

تحصیل در رشته حسابداری در آلمان

تحصیل در رشته حسابداری  به دانشجویان این امکان را می‌دهد که بتوانند به  ثبت و ذخیره اطلاعات مالی، ارائه تجزیه و تحلیل آن‌ها و تهیه گزارش‌های مالی بپردازند. این گزارشات مالی به مدیران سازمان‌ه...

توسط:‌ ghazanfari