برچسب: رشته جنگلداری در کانادا

رشته جنگلداری در کانادا
رشته جنگلداری در کانادا
توسط: h.seyedsalehi |

جنگلداری درواقع دانش احیا، مدیریت، حفاظت و بازسازی جنگل‌ها با انگیزۀ حفاظت از محیط‌زیست است. رشتۀ جنگلداری جنگل‌های طبیعی و …