مجله سیم آخر

برچسب: رشته جنگلداری در کانادا

رشته جنگلداری در کانادا

رشته جنگلداری در کانادا

جنگلداری درواقع دانش احیا، مدیریت، حفاظت و بازسازی جنگل‌ها با انگیزۀ حفاظت از محیط‌زیست است. رشتۀ جنگلداری جنگل‌های طبیعی و مصنوعی  را شامل می‌شود و در آموزش، از علوم زیست‌شناسی، فیزیک، سیاسی...

توسط:‌ h.seyedsalehi