مجله سیم آخر

برچسب: رشته جرم شناسی در کانادا

رشته جرم شناسی در کانادا

رشته جرم شناسی در کانادا

جرم شناسی برخلاف باور عموم، رشته‌ای صرفاً حقوقی نیست و به علوم رفتاری و اجتماعی نیز مرتبط می‌شود. متخصصان جرم شناسی از پژوهش‌های جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، فیلسوفان، زیست‌شناسان و انسان‌شناسا...

توسط:‌ h.seyedsalehi