برچسب: رشته جرم شناسی در کانادا

رشته جرم شناسی در کانادا
رشته جرم شناسی در کانادا
توسط: h.seyedsalehi |

جرم شناسی برخلاف باور عموم، رشته‌ای صرفاً حقوقی نیست و به علوم رفتاری و اجتماعی نیز مرتبط می‌شود. متخصصان جرم …