برچسب: رشته بینایی سنجی در کانادا

رشته بینایی سنجی در کانادا
رشته بینایی سنجی در کانادا
توسط: h.seyedsalehi |

دانشجویان رشتۀ بینایی سنجی دربارۀ چشم و بیماری‌های آن می‌آموزند و پس از فارغ‌التحصیلی، برای مراجعان عینک یا لنز می‌توانند …