مجله سیم آخر

برچسب: رشته بینایی سنجی در کانادا

رشته بینایی سنجی در کانادا

رشته بینایی سنجی در کانادا

دانشجویان رشتۀ بینایی سنجی دربارۀ چشم و بیماری‌های آن می‌آموزند و پس از فارغ‌التحصیلی، برای مراجعان عینک یا لنز می‌توانند تجویز کنند. این رشته در ابتدا صرفاً بر تصحیح عیوب انکساری چشم متمرکز ...

توسط:‌ h.seyedsalehi