مجله سیم آخر

برچسب: رشته بهداشت عمومی در کانادا

رشته بهداشت عمومی در کانادا

رشته بهداشت عمومی در کانادا

از رشتۀ بهداشت عمومی به‌عنوان «هنر و علم پیشگیری از بیماری» یاد می‌کنند. این رشته با کمک به تصمیم‌گیری جمعی و هماهنگ جامعه، کیفیت زندگی افراد را افزایش می‌دهد. اساس کار رشتۀ بهداشت عمومی تحلی...

توسط:‌ h.seyedsalehi