مجله سیم آخر

برچسب: رابطه تنهایی و افسردگی در دانشجویان

رابطه تنهایی و افسردگی در دانشجویان

رابطه تنهایی و افسردگی در دانشجویان

بسیاری از دانشجویانی که در خارج از کشور خود تحصیل می‌کنند، بیشترین روابط اجتماعی خود را در محیط دانشگاه دارند. اغلب دانشجویان خارجی به دور از خانواده خود و در محیطی جدید تحصیل می‌کنند. در حال ح...

توسط:‌ m.mahdavi