مجله سیم آخر

برچسب: رئیس جمهور

نامه دانشجویان ایرانی خارج از کشور

نامه دانشجویان ایرانی خارج از کشور به رئیس جمهور در خصوص ارز دانشجویی

نزدیک به چهار هزار نفر از دانشجویان ایرانی محصل در خارج از کشور در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار برقراری مجدد ارز دانشجویی به نرخ دولتی شدند. در بخشی از این نامه آمده است: رئیس‌ جمهور محت...

توسط:‌ tahmasbi