مجله سیم آخر

برچسب: دندانپزشکی در فرانسه

تحصیل دندانپزشکی در فرانسه.webp

تحصیل دندانپزشکی در فرانسه

در دانشگاه‌های پزشکی فرانسه، شانزده داتشکدۀ رشتۀ دندانپزشکی را ارائه می‌دهند که هرکدام شرایط پذیرش خاص خود را دارند. بااین‌حال، داوطلبان واجدشرایط مدرک کارشناسی در رشته‌های علوم پایه را باید ...

توسط:‌ حسین نیرومند