مجله سیم آخر

برچسب: درآمد کشورها از جذب دانشجویان بین‌المللی

درآمد کشورها از جذب دانشجویان بین المللی

درآمد کشورها از جذب دانشجویان بین‌المللی

بر اساس جدید‌ترین آمار و ارقام منتشر شده از طرف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( OECD )، درآمد کشورها از جذب دانشجویان بین‌المللی افزایش چشمگیری داشته است. این نشان می‌دهد بازار مطالعات بین‌...

توسط:‌ ghazanfari