مجله سیم آخر

برچسب: درآمد کار دانشجویی در کانادا

درآمد کار دانشجویی در کانادا

درآمد کار دانشجویی در کانادا

یکی از مزیت‌های تحصیل در کانادا ، اجازه کار حین تحصیل است. کشور کانادا، تحت شرایط مشخصی، به دانشجویان بین‌المللی که در این کشور مشغول به تحصیل هستند اجازه کار در حین تحصیل می‌دهد. کار کردن د...

توسط:‌ m.mahdavi