مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه گوته فرانکفورت

دانشگاه گوته فرانکفورت

دانشگاه گوته فرانکفورت

دانشگاه گوته فرانکفورت سال ۱۹۱۴ به‌عنوان دانشگاه شهروندی شروع به کار کرد و نامش از یکی از مشاهیر اهل شهر فرانکفورت، یعنی یوهان ولفگانگ فون گوته، برگرفته شد. دانشگاه شهروندی یعنی شهروندان مت...

توسط:‌ h.seyedsalehi