مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه کوت دازور

دانشگاه کوت دازور

دانشگاه کوت دازور

دانشگاه کوت دازور (Université Côte d’Azur) از سال ۲۰۲۰ و پس از ادغام با دانشگاه نیس سوفیا آنتی‌پولیس (UniversitéNice Sophia Antipolis) روند تازه‌ای در آموزش را آغاز کرده‌ است. دانشگاه نیس س...

توسط:‌ h.seyedsalehi