مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه کوئست کانادا

دانشگاه کوئست کانادا

دانشگاه کوئست کانادا

دانشگاه کوئست کانادا دانشگاهی خصوصی است که سال ۲۰۰۷ در نزدیکی شهر ونکوور تأسیس شد. این دانشگاه شیوۀ تدریسی نامتعارف و منحصر به خود را دارد؛ به‌‌گونه‌ای که فقط رشتۀ کارشناسی هنر و علوم را ار...

توسط:‌ h.seyedsalehi