برچسب: دانشگاه کوئست کانادا

دانشگاه کوئست کانادا
دانشگاه کوئست کانادا
توسط: h.seyedsalehi |

دانشگاه کوئست کانادا دانشگاهی خصوصی است که سال ۲۰۰۷ در نزدیکی شهر ونکوور تأسیس شد. این دانشگاه شیوۀ تدریسی نامتعارف …