مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه کنکوردیا کانادا

دانشگاه کنکوردیا کانادا

دانشگاه کنکوردیا کانادا

دانشگاه کنکوردیا در شهر مونترال استان کبک کانادا قرار دارد. این دانشگاه یکی از بزرگترین دانشگاه‌های دولتی کانادا است که در سال ۱۹۷۴ تأسیس شده است. دانشگاه کنکوردیا رتبه ۱۷ در میان دانشگاه‌های ک...

توسط:‌ m.mahdavi