مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه کبک کانادا

دانشگاه کبک کانادا

دانشگاه کبک کانادا

دانشگاه کبک کانادا یک سیستم دانشگاهی است که از ۱۰ دانشگاه تشکیل شده است. مرکز اصلی دانشگاه کبک در شهر کبک سیتی قرار دارد. این دانشگاه در ۵۴ شهر استان کبک مرکز آموزشی دارد و در حدود ۸۷ هزار دانش...

توسط:‌ m.mahdavi