مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه کان فرانسه

دانشگاه کان فرانسه

دانشگاه کان فرانسه

دانشگاه کان یکی از دانشگاه‌های دولتی فرانسه است که سال ۱۴۳۲م در شهر کان تأسیس شد. این دانشگاه یک ‌بار در جنگ جهانی دوم درمعرض نابودی قرار گرفت و سال ۱۹۴۸ مجدداً بازسازی شد. در‌حال‌حاضر، این...

توسط:‌ h.seyedsalehi