برچسب: دانشگاه کان فرانسه

دانشگاه کان فرانسه
دانشگاه کان فرانسه
توسط: h.seyedsalehi |

دانشگاه کان یکی از دانشگاه‌های دولتی فرانسه است که سال ۱۴۳۲م در شهر کان تأسیس شد. این دانشگاه یک ‌بار …