مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه کاتولیکا

دانشگاه کاتولیکا ساکرو کوره

دانشگاه کاتولیکا ساکرو کوره

دانشگاه کاتولیکا دل ساکرو کوره ایتالیا (Università Cattolica del Sacro Cuore - UCSC - UNICATT) یکی از دانشگاه‌های خصوصی و پژوهش‌محور ایتالیاست. در زبان انگلیسی، این دانشگاه با نام دانشگاه کات...

توسط:‌ مرضیه ترابی