برچسب: دانشگاه پوآتیه

دانشگاه پوآتیه
دانشگاه پوآتیه
توسط: h.seyedsalehi |

دانشگاه پوآتیه (Université de Poitiers) سال ۱۴۳۱م در شهر پوآتیه فرانسه تأسیس شد. این دانشگاه یکی از دانشگاه‌های قدیمی اروپا …