مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه پلی مدا ایتالیا

دانشگاه پلی مدا ایتالیا

دانشگاه پلی مدا ایتالیا

دانشگاه پلی مدا ایتالیا ازجمله دانشگاه‌های خصوصی مُد و فشن است که تأسیسش به سال ۱۹۸۶ در شهر فلورانس بازمی‌گردد. این دانشگاه به‌عنوان پروژه‌ای مشترک بین شهر فلورانس و مؤسسۀ فناوری مُد و فشن ...

توسط:‌ h.seyedsalehi