برچسب: دانشگاه پاویا

شهر کرمونا ایتالیا
شهر کرمونا ایتالیا
توسط: مرضیه ترابی |

شهر کرمونا ایتالیا (Cremona) شهری در ناحیۀ لمباردی و مرکز استان کرموناست که در شمال ایتالیا قرار دارد. شهر کرمونا …