مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه پاریس ۳

دانشگاه پاریس ۳

دانشگاه پاریس ۳

دانشگاه پاریس ۳ یا سوربن نوین (Université de la Sorbonne Nouvelle) سال ۱۹۷۱ تأسیس شد و یکی از وارثان دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه پاریس است که سال ۱۹۷۰ منحل شد. این دانشگاه در زمینه‌های هنر ...

توسط:‌ h.seyedsalehi