مشاوره رایگان

برچسب: دانشگاه ورسای فرانسه

شهر ورسای فرانسه
شهر ورسای فرانسه
توسط: مرضیه ترابی |

شهر ورسای فرانسه (Versailles) شهری در دپارتمان ایولین و منطقۀ پرجمعیت ایل دو فرانس است. این شهر بیش از یک …

دانشگاه ورسای فرانسه
دانشگاه ورسای فرانسه
توسط: هادی سیدصالحی |

دانشگاه ورسای (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) دانشگاهی دولتی است که از سال ۱۹۹۱ کار خود را شروع کرد و هشت …