مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه ورسای فرانسه

شهر ورسای فرانسه

شهر ورسای فرانسه

شهر ورسای فرانسه (Versailles) شهری در دپارتمان ایولین و منطقۀ پرجمعیت ایل دو فرانس است. این شهر بیش از یک قرن پایتخت پادشاهی فرانسه بوده و به‌دلیل وجود مجموعه کاخ و باغ‌های ورسای نامش در فه...

توسط:‌ مرضیه ترابی

دانشگاه ورسای فرانسه

دانشگاه ورسای فرانسه

دانشگاه ورسای (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) دانشگاهی دولتی است که از سال ۱۹۹۱ کار خود را شروع کرد و هشت پردیس در شهرهای فرانسه دارد. این دانشگاه یکی از پنج دانشگاه آک...

توسط:‌ هادی سیدصالحی