مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه هنر و طراحی امیلی کار

دانشگاه هنر و طراحی امیلی کار

دانشگاه هنر و طراحی امیلی کار

دانشگاه هنر و طراحی امیلی کار (ECUAD) در سال ۱۹۲۵ به نام مدرسۀ هنر ونکوور تأسیس شد و در سال ۱۹۷۸ به‌افتخار امیلی کار، هنرمند کانادایی، تغییر نام داد. این دانشگاه اولین مؤسسۀ آموزش عالی در ا...

توسط:‌ h.seyedsalehi