مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه های ژنتیک در فرانسه

شرایط تحصیل ژنتیک در فرانسه.webp

تحصیل ژنتیک در فرانسه

ژنتیک شاخه‌ای از رشته زیست‌شناسی است که با مطالعۀ ژن‌ها و تنوع ژنتیکی و وراثت سروکار دارد. مسئلۀ وراثت از سده‌های گذشته مشاهده شده است؛ ولی نقطۀ آغاز آن را فعالیت‌های گریگور مندل و آگوستینیان...

توسط:‌ حسین نیرومند