مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه های هنر نروژ

دانشگاه های هنر نروژ.webp

دانشگاه های هنر نروژ

دانشجویان بین‌المللی که قصد تحصیل در رشته‌های هنری را دارند، دانشگاه‌های هنر نروژ را در اولویت‌شان می‌توانند قرار دهند. یکی از مزایای تحصیل در دانشگاه‌های هنر نروژ ارائۀ دروس به زبان انگلیس...

توسط:‌ حسین نیرومند