مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه های نوا اسکوشیا

دانشگاه های نوا اسکوشیا

دانشگاه های نوا اسکوشیا

استان نوا اسکوشیا ازجمله استان‌های شرقی کشور کاناداست که بیش از نهصدهزار نفر جمعیت دارد. شهر هالیفکس، مرکز استان نوا اسکوشیا، میزبان بیش از ۴۵درصد از جمعیت این استان است و پس از شهر ونکوور دو...

توسط:‌ h.seyedsalehi