مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه های مدیریت کانادا

دانشگاه های مدیریت کانادا

دانشگاه های مدیریت کانادا

مدارس کسب و کار در حقیقت دانشگاه های مدیریت کانادا هستند که مدرک دانشگاهی در زمینه مدیریت کسب و کار اعطا می‌کنند. به عنوان یک دانشجوی مدرسه کسب و کار شما به میزان لازم و کافی درباره تئوری‌ه...

توسط:‌ h.seyedsalehi