برچسب: دانشگاه های مانیتوبا

دانشگاه های مانیتوبا
دانشگاه های مانیتوبا
توسط: h.seyedsalehi |

استان مانیتوبا ۱میلیون و ۳۰۰هزار نفر جمعیت دارد و پنجمین استان پرجمعیت کاناداست. این استان از شرق با استان انتاریو …