مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه های فرانسه

دانشگاه های فرانسه

دانشگاه های فرانسه

تحصیل در یک محیط آکادمیک کاملاً جدید و خو گرفتن با شرایط زندگی و فرهنگ مردم و البته آشنایی با روش‌های پیشرفته آموزشی و تدریس یک چالش بزرگ برای دانشجویان بین‌المللی است. بدون شک این فرآیند خو ...

توسط:‌ Armani