مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه های زیست شناسی کانادا

دانشگاه های زیست شناسی کانادا

دانشگاه های زیست شناسی کانادا

زیست‌شناسی یکی از علوم طبیعی است که به حیات و موجودات زنده می‌پردازد. در این علم موضوعاتی ازجمله ساختار فیزیکی، فرآیند‌های شیمیایی، تبادلات مولکولی و سازوکارهای فیزیولوژیک بررسی می‌شوند. علی‌...

توسط:‌ h.seyedsalehi