مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه های داروسازی در نروژ

تحصیل داروسازی در نروژ.webp

تحصیل داروسازی در نروژ

فارغ‌التحصیلان رشتۀ داروسازی در قلب مراقبت‌های بهداشتی انسانی، تولید درمان‌های جدید، مدیریت نسخه و مشاورۀ بیماران مشغول فعالیت می‌شوند. رشتۀ‌ داروسازی در دانشگاه‌های مختلف دنیا بر دروس شیمی، ...

توسط:‌ حسین نیرومند