مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه های داروسازی در آلمان

رشته داروسازی در آلمان.webp

رشته داروسازی در آلمان

داروسازی علمی مربوط به بهداشت بالینی است که پزشکی را به شیمی پیوند می‌دهد و کشف، تولید، دفع، استفادۀ بی‌خطر، تأثیرها و کنترل داروها را برعهده دارد. داروساز به دانش عالی در زمینۀ داروها، سازوک...

توسط:‌ حسین نیرومند