مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه های حسابداری در فرانسه

تحصیل حسابداری در فرانسه.webp

تحصیل حسابداری در فرانسه

حسابداری فرایند انتقال اطلاعات مالی واحدی تجاری به کاربران یا نهادهای مرتبط مثل سهام‌دارهای احتمالی و طلب‌کارها، شامل بانک‌ها و فروشنده‌ها، تحلیل‌گرهای مالی، اقتصاددان‌ها و سازمان‌های دولتی ا...

توسط:‌ حسین نیرومند