مشاوره رایگان

برچسب: دانشگاه های حسابداری در فرانسه

تحصیل حسابداری در فرانسه.webp
تحصیل حسابداری در فرانسه
توسط: حسین نیرومند |

حسابداری فرایند انتقال اطلاعات مالی واحدی تجاری به کاربران یا نهادهای مرتبط مثل سهام‌دارهای احتمالی و طلب‌کارها، شامل بانک‌ها و …