مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه های برتر فرانسه

عملکرد خوب فرانسه در رتبه‌بندی‌های دانشگاهی بین‌المللی

عملکرد خوب فرانسه در رتبه‌بندی‌های دانشگاهی بین‌المللی

براساس داده‌های تحلیلی کامپوس‌فرانس، وضعیت مؤسسه‌های آموزشی فرانسه در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی در حال بهبود است. سازمان کامپوس‌فرانس که وظیفۀ ترویج و تبلیغ آموزش عالی و خدمات دانشجویی و پوی...

توسط:‌ مرضیه ترابی