مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه های استان ساسکاچوان

دانشگاه های استان ساسکاچوان

دانشگاه های استان ساسکاچوان

استان ساسکاچوان حدود ششصد و پنجاه هزار کیلومتر مربع وسعت دارد، و استان‌های آلبرتا و منیتوبا به ترتیب در غرب و شرق آن قرار گرفته‌اند. جمعیت این استان به کمی بیش از یک میلیون و صدهزار نفر می‌رس...

توسط:‌ h.seyedsalehi