مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه های ادمونتون کانادا

دانشگاه های ادمونتون کانادا

دانشگاه های ادمونتون کانادا

شهر ادمونتون کانادا پایتخت استان آلبرتا است، و با جمعیت بیش از نهصد هزار نفر پنجمین شهر بزرگ کانادا به شمار می‌آید. این شهر دروازه ورود به پروژه‌های عظیم ماسه نفتی و معادن الماس در شمال استان...

توسط:‌ h.seyedsalehi