مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه نانتر پاریس

دانشگاه نانتر پاریس

دانشگاه نانتر پاریس

دانشگاه نانتر پاریس در سال ۱۹۶۴ شروع به کار کرد و یکی از سیزده جانشین دانشگاه پاریس به‌شمار می‌آید. این دانشگاه ۲۵ رشتۀ کارشناسی با ۷۶ گرایش و ۵۸ رشتۀ کارشناسی ارشد با ۱۵۵ گرایش ارائه می‌کن...

توسط:‌ h.seyedsalehi