مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه مک ایوان

دانشگاه مک ایوان

دانشگاه مک ایوان

دانشگاه مک ایوان در سال ۱۹۷۱ به‌عنوان کالج در شهر ادمونتون بنیان نهاده و به‌افتخار فرماندار سابق استان آلبرتا نام‌گذاری شد. در سال ۲۰۰۴، این کالج به عنوان دانشگاه شناخته ‌شد و هم‌اکنون، دور...

توسط:‌ h.seyedsalehi