مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه مودنا و رجیو امیلیا

شهر مودنا ایتالیا

شهر مودنا ایتالیا

شهر مودنا ایتالیا (Modena) شهری در ناحیۀ امیلیا‌ رومانیا در شمال ایتالیا و مرکز استان مودناست. شهر مودنا به‌دلیل صنعت خودروسازی‌اش مشهور است؛ چراکه کارخانه‌های خودروسازی مشهور ایتالیایی مان...

توسط:‌ m.torabi

دانشگاه مودنا و رجیو امیلیا

دانشگاه مودنا و رجیو امیلیا

دانشگاه مودنا و رجیو امیلیا در دو شهر مودنا و رجیو امیلیا قرار دارد. این دو شهر بخشی از منطقۀ امیلیا رومانیا، از‌ مناطق بسیار ثروتمند اروپا، به‌شمار می‌آیند. دانشگاه مذکور یکی از دانشگاه‌ها...

توسط:‌ h.seyedsalehi