مشاوره رایگان

برچسب: دانشگاه مودنا و رجیو امیلیا

شهر مودنا ایتالیا
شهر مودنا ایتالیا
توسط: m.torabi |

شهر مودنا ایتالیا (Modena) شهری در ناحیۀ امیلیا‌ رومانیا در شمال ایتالیا و مرکز استان مودناست. شهر مودنا به‌دلیل صنعت …