مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه مانت سنت وینسنت

دانشگاه مانت سنت وینسنت

دانشگاه مانت سنت وینسنت

دانشگاه مانت سنت وینسنت در سال ۱۸۷۳ در شهر هالیفاکس استان نوا اسکوشیا تأسیس شد. در آن زمان، این دانشگاه یکی از معدود دانشگاه‌های ویژۀ زنان بود؛ زنانی که حتی حق رأی نداشتند. هم‌اکنون، بیش از...

توسط:‌ h.seyedsalehi