مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه لیون ۳

دانشگاه لیون ۳

دانشگاه لیون ۳

دانشگاه لیون ۳ (Université Jean Moulin Lyon 3) دانشگاهی دولتی در شهر لیون فرانسه است که بیشتر روی علوم اجتماعی و حقوق تمرکز دارد. تاریخ تأسیس این دانشگاه به سال ۱۹۷۳ باز می‌گردد و هم‌اکنون،...

توسط:‌ هادی سیدصالحی