مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه لیون ۲

دانشگاه لیون ۲

دانشگاه لیون ۲

دانشگاه لیون ۲ یکی از سه دانشگاه وارث دانشگاه لیون است. این دانشگاه از سال ۱۹۷۳ کارش را در دو پردیس در شهر لیون شروع کرد و هم‌اکنون، بیش از ۲۹هزار نفر دانشجو در ۶ دانشکدۀ آن مشغول تحصیل هست...

توسط:‌ h.seyedsalehi