مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه لتبریج

دانشگاه لتبریج

دانشگاه لتبریج

این دانشگاه در سال ۱۹۶۷ در شهر لتبریج استان آلبرتا تأسیس شد و یک پردیس نیز در شهر کلگری استان آلبرتا دارد. شهر لتبریج شهر کوچکی است که در گذشته اقتصاد آن مبتنی بر کشاورزی بوده است، اما هم‌اکنون...

توسط:‌ h.seyedsalehi