برچسب: دانشگاه لا روشل فرانسه

دانشگاه لا روشل فرانسه
دانشگاه لا روشل فرانسه
توسط: h.seyedsalehi |

دانشگاه لا روشل (La Rochelle Université) دانشگاهی دولتی است که در شهر لا روشل فرانسه قرار دارد. این دانشگاه کارش …