مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه لاوال کانادا

دانشگاه لاوال

دانشگاه لاوال

دانشگاه لاوال یکی از دانشگاه‌های دولتی و فرانسوی زبان این کشور است که در شهر کبک سیتی استان کبک قرار دارد. دانشگاه لاوال قدیمی‌ترین دانشگاه کانادا و اولین دانشگاه فرانسوی زبان در آمریکای شمال...

توسط:‌ m.mahdavi